For at styrke en sikkerhedskultur skal der sættes ind på mange områder. Derfor har SEA HEALTH & WELFARE udgivet "De 8 Sikkerhedsled", der er værktøjer, som hver især repræsenterer et indsatsområde i opbygningen af en god sikkerhedskultur.

 

kom godt i gang

Værktøjerne er konkrete hjælpemidler til at understøtte og opbygge den gode sikkerhedsadfærd. Arbejdet med De 8 Sikkerhedsled giver overblik og gode resultater i sikkerhedsarbejdet. Pointen er, at vi skal arbejde med alle 8 led for at sikre, at sikkerhedsprojektet lykkes. Jo flere sikkerhedsled rederiet vedligeholder, des stærkere bliver sikkerhedskæden. Jo færre sikkerhedsled rederiet har på plads, des svagere bliver sikkerhedskæden. SEA HEALTH & WELFARE har udarbejdet et skema, som I kan bruge til at undersøge, hvilke sikkerhedsled I har fod på, og hvilke I bør arbejde videre med.

Hvis I vælger at printe skemaet ud, bør størrelsen være mindst A3. Du kan også bestille et stort kortlægningsskema i størrelse A2.

SEA HEALTH & WELFARE hjælper gerne med en kortlægning af sikkerhedskulturen og vejleder i, hvordan I kommer i gang med at arbejde med den. Kontakt os for et uforpligtende møde.

 

Skema

Hvordan kan I bruge skemaet? For at I bedre kan forstå tankegangen bag skemaet er det vigtigt først at læse folderen om "De 8 Sikkerhedsled".

  1. Saml de kolleger der har med sikkerhed at gøre på rederiet, og læg skemaet ud på bordet imellem jer.
  2. Begynd med et vilkårligt sikkerhedsled, eksempelvis "Nødvendigt og meningsfuldt".
  3. De enkelte spørgsmål debateres hver for sig med en karaktergivning fra 1-10.
  4. Når alle spørgsmålene i det enkelte led er diskuteret, er det meningen at I giver hele sikkerhedsleddet en samlet karakter.
  5. Sæt derefter et kryds i spindelvævet i midten af kortlægningsskemaet.
  6. Hvis I ikke er tilfredse med jeres karakter og mener sikkerhedsleddet er et område, der bør have mere fokus, kan I under spørgsmålene lave en handlingsplan. Hvad kan I gøre lige nu og her, og hvad kan der gøres på længere sigt? Har I fx givet karakteren 5, kan I spørge jer selv om, hvad der skal til for at hæve niveauet for sikkerhedsleddet til 6.
  7. Når I har været i dialog om alle 8 sikkerhedled skal I forbinde punkterne i spindelvævet med lige streger. Det areal som er inden for stregerne, er et billede af jeres sikkerhedskultur og det areal som er udenfor, er et billede af den fremtidige indsats, der skal til for at få sikkerhedskulturen helt i top.