sikkerhedsgruppen består af den udpegede arbejdsleder og den valgte sikkerhedsrepræsentant. på skibe med større besætninger kan der være flere sikkerhedsgruppper. Læs mere om gruppens rolle og opgaver her. 

 
 

sikkerhedsgruppens rolle

Det er jer i sikkerhedsgruppen, der i det daglige skal samarbejde om at løse sikkerheds- og sundhedsproblemer om bord. Overordnet skal sikkerhedsgruppen kontrollere, at arbejdet foregår sikkert og sundt. I skal også påvirke holdninger hos kollegaerne, selv være gode forbilleder samt komme med forslag til forbedringer.Vi har her listet en række eksempler på opgaver som I i sikkerhedsgruppen skal tage jer af:

  • At være nysgerrige og forudse mulige risici. For eksempel ved at iagttage det psykiske arbejdsmiljø og foretage runderinger.
  • At se hvor der er arbejdsmiljøproblemer med fx støj, tunge løft eller indkøb af kemikalier eller maskiner.
  • Deltage i udarbejdelse af risikovurderinger.
  • Registrere nærved-undersøgelser.
  •  Virke som kontaktled mellem arbejdstagerne og sikkerhedsudvalget.
  • Give information videre og gå i dialog om arbejdsforhold.
  • Sikre medinddragelse og medindflydelse – så alle om bord yder en aktiv indsats.

Hvis sikkerhedsgruppen i det daglige fungerer rigtig godt vil sikkerhedsudvalgsmøderne næsten være overflødige. Men da skibsføreren ikke er i sikkerhedsgruppen, er det vigtigt at beslutningerne endeligt træffes her.

Da der fx på lastskibe ofte kun er én sikkerhedsgruppe er det vigtigt at alle om bord har et medansvar for det gode arbejdsmiljø og hjælper sikkerhedsgruppen med også at løse de arbejdsmiljøproblemer i de arbejdsområder, de ikke til daglig arbejder i.

Hvis I fører en log-bog for sikkerhedsgruppen om bord på dit skib, er det her du kan se, hvad der tidligere er talt om – og hvilke forbedringer, der er lavet. Det er også her din efterfølger, får din overlevering, så arbejdet bliver lettere at gå til.