En gennemgang af skibet med en konsulent fra SEA HEALTH & WELFARE betyder friske øjne på risikofaktorerne og en professionel tilgang til, hvordan I kan fjerne eller reducere risikoen. Løsningerne finder vi sammen med besætningen, og opgaven tilpasses det enkelte skibs behov. Vi udarbejder alt fra huskelister til større rapporter afhængig af, hvad I har brug for.

 

KONKRET HÅNDTERING

Vi tager udgangspunkt i den konkrete håndtering af risici om bord og adfærd og holdninger til sikkerhed. SEA HEALTH & WELFARE kan:

 • Foretage en fuldstændig arbejdsmiljøgennemgang af skibet.
 • Være med til at udarbejde konkrete APV'er (risikovurderinger) af enkelte farlige arbejdsprocesser om bord.
 • Hjælpe rederier eller mindre skibe uden egen rederiorganisation med at få sat gang i en god proces med sikkerhedsarbejdet.
 • Deltage med forskellige former for oplæg om sikkerhed, forebyggelse osv. på officersmøder, rederimøder eller i andre relevante sammenhænge.
 • Bistå rederier med en gennemgang af de konstruktive forhold ved ombygning og nybygning af skibe.
 • Bistå rederier og Sikkerhedsorganisationer med ulykkesopklaring.
 • Bistå med kortlægning af- og efterfølgende indsats for styrkelse og forbedring af sikkerhedskulturen.
 

ForebyggelsesprincipperNE

 • Fjern faren
 • Reducer faren
 • afskærm faren
 • Fjern jer fra faren
 • Beskyt jer mod faren

Se uddybende illustrationer og eksempler på forebyggelsesprincipperne

 

Nær ved hændelser - Near miss

Der er i øjeblikket stort fokus på sikkerhedskulturen, og hvordan denne påvirker alle om bord. SEA HEALTH & WELFARE arbejder med sikkerhedskulturer bl.a. gennem "Near Miss".
www.nearmiss.dk er branchens egen database hvor rederier kan indrapporetere nærved-hændelser (Near Miss). På den måde kan andre tage ved lære af nærved hændelsen. Vi udsender nogle af disse rapporter som "safety alerts".

Læs mere om Near Miss

 

Materialer om ulykkesforebyggelse

Vi har udgivet en række materialer om forebyggelse af ulykker og gennemfører med mellemrum også kampagner, der skal skabe fokus på sikkerhed om bord. Blandt andet DVD'en "Safety on board".

Køb DVD'en "Safety on board"

Hvis du gerne vil have mere statistik og vide mere om lovgivning, kan du finde relevant information hos Søfartsstyrelsen, som er den lovgivende myndighed for arbejdsmiljø på handelsskibe.

 

Opklaring af ulykker

Den Maritime Havarikommision arbejder som en selvstændig enhed i Erhvervs- og Vækstministeriet. De undersøger søulykker på danske og grønlandske handels- og fiskeskibe samt ulykker på udenlandske skibe, der forekommer i territorialfarvandet i Danmark og ved Grønland. Undersøgelserne foretages med henblik på forebyggelse og for at fremme initiativer, der øger sikkerheden på havet.

Gå til den Maritime Havarikommision

Søfartens Bibliotek har digitaliseret alle årgange af Dansk Søulykke Statistik fra begyndelsen i 1893 og til 1996.

Søg online i Dansk Søulykke Statistik

 

Internationale Links

Forøg opmærksomheden omkring den menneskelige faktor i den maritime industry:

Gå til www.he-alert.org

Gennem næsten 40 år har Safety at Sea International etableret sig som den eneste globale organisation, der dækker maritim sikkerhed. Som søster publikation til Fairplay - The International Shipping Weekly, har den i dag adgang til flere korrespondancer og dataressourcer end nogensinde før:

Gå til Safety at Sea International

Occupationale Safety & Health Administration USA:

 Gå til OSHA

EMSA (European Maritime Safety Agency) laver årligt en ulykkesopgørelser:

Gå til EMSA

 

Ulykkesforebyggelse i land

Nul arbejdsulykker - her kan du downloade 30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker. Metoderne har været anvendt med succes i danske og udenlandske virksomheder. Beskrivelserne er lavet af rådgivere, der har brugt metoderne i deres professionelle praksis.

Download "Forebyggelse af arbejdsulykker"

Videncenter for arbejdsmiljø har sat fokus på arbejdsulykker og sikkerhedskultur.

Læs mere hos Videncenter for Arbejdsmiljø