En kostpolitik, der er målrettet ansatte til søs, indeholder rederiets retningslinjer og beslutninger, der influerer kostområdet om bord. En kostpolitik kan med fordel udarbejdes, så den tager afsæt i MLC 2006.

 

kost til søs

I august 2013 trådte MLC 2006 konventionen i kraft. Danmark har tilsluttet sig konventionens indhold, og vil man udarbejde en kostpolitik, vil det være naturligt, at tage afsæt i de bekendtgørelser og afsnit i konventionen, der omhandler kosten til søs. Modsat medarbejdere i land opholder søfarende sig ofte mere end halvdelen af deres tid om bord på et skib. Derfor er det vigtigt, at de tilbydes forhold, som lever op til de krav MLC 2006 stiller. Disse krav kan en kostpolitik være med til at opfylde, idet den i en gennemarbejdet og fornuftig form kan sikre, at der er taget stilling, og at der er udarbejdet handleplaner på de områder, der er afgørende for kosten om bord.

 

Hvad er en kostpolitik?

En kostpolitik kan være med til at sikre, at rederiet får beskrevet, indarbejdet og forankret, hvordan det kan overholde gældende lovgivning. Ofte har rederierne vedtaget beslutninger på kost området, og her handler det blot om at få sat beslutningerne i system, så de er synlige, retningsgivende, og så beslutningerne løbende kvalitetssikres.

En kostpolitik er et styringsredskab til at få styr på de love og bekendtgørelser, som sætter rammerne for kosten om bord. Den udstikker retningslinjer og er derfor med til at føre beslutninger ud i praksis og forankre dem om bord.

Søfarende er oftest helt afhængige af, hvilke rammer deres rederi tilbyder, og rederiets beslutninger kan få indflydelse på, om de søfarende har mulighed for at træffe et sund valg i hverdagen.

 

Hvad kan en kostpolitik indeholde

En kostpolitik kan indeholde holdninger og beslutninger på de områder, der influerer kosten om bord, fx den ernæringsmæssige kvalitet, menuplaner, ansvar for området både til søs og i land, fysiske og økonomiske rammer osv. Man kan med fordel tage udgangspunkt i indholdet i bekendtgørelserne på kostområdet eller følge konventionens indhold i MLC reg 3.2 hvis man vil sikre sig internationalt.

En kostpolitik kan fx indeholde:

  • Rederiets procedurer for at sikre, at man lever op til bekendtgørelse om kost i danske skibe.

  • Rederiets holdning til valg af fødevarer og leverandør.
  • Rederiets hensyn til kultur og religion.
  • Rederiets valg af fødevarer og kvalitet.
  • Rederiets overvejelser til etik og CSR fx økologi, halalslagtet kød og miljøaftryk fx CO2-aftryk, indkøb eller fravalg.
  • Rederiets dokumentation til den ernæringsmæssige kvalitet om bord (menuplaner) og procedurer på området.
  • Beskrivelse af hvilke mål kostpolitikken skal opfylde, hvornår målene er opfyldt, og hvordan rederiet vil følge op på den vedtagne kostpolitik. Altså en handlingsplan.

Hvis du har brug for en kortlægning eller hjælp til at få udarbejdet en kostpolitik, kan vi tilbyde konsulentydelse eller rådgivning omkring processen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til ganske uforpligtende at kontakte SEA HEALTH & WELFARE på telefon +45 7240 2610 eller info@shw.dk.