du har brug for dit syn resten af livet. derfor er det vigtigt, at du passer godt på dine øjne i situationer, hvor det er nødvendigt. Her finder du mere information om værn, der passer på dine øjne. 

 

Pas på dit syn

Det er nødvendigt at bruge øjenværn i en række arbejdssituationer om bord på skibet. Derfor har vi her samlet gode råd til at passe på dit syn. 

 Det er vigtigt, at øjenværnet passer den person, der skal bruge det, og at det ikke generer. Forskellige arbejdsopgaver kræver forskellige øjenværn. Øjenværn skal beskytte mod:

  • Mekaniske påvirkninger som støv, splinter eller slibekorn.

  • Kemiske påvirkninger som ætsende eller på anden måde sundhedsfarlige stoffer.
  • Lys fra fx svejsning.

Øjenværnet skal sidde fast, uden at stænger eller hovedbånd klemmer eller snærer. Der skal være udluftningshuller, så øjenværnet ikke dugger, og huden kan ånde. Hvis det er nødvendigt med et lufttæt åndedrætsværn, bør det være antidug-behandlet.

Hvis I skal kombinere øjenværn med hjelm, høreværn, åndedrætsværn eller beskyttelse af hud, skal I være opmærksomme på, at I ikke forringer beskyttelsen. Der findes specielle værnemidler, der kombinerer flere typer beskyttelse.

Øjenværnet skal være tilstrækkeligt stort og give et klart udsyn, så man kan udføre arbejdet forsvarligt. Hvis man bruger briller, skal der være plads til brillerne i øjenværnet. Man kan også bruge øjenværn med korrigerede linser.

 

Valg af øjenværn

Vi har her lavet en oversigt over typiske arbejdssituationer om bord og det øjenværn, du skal bruge. Højre klik på billedet, gem det på din computer, print ud og hæng op på de pågældende arbejdssteder. 
 

 
Valg af øjenværn
 
 

Brugsanvisning

Der skal følge en brugsanvisning med øjenværnet, som fortæller om de beskyttende egenskaber, tilpasning, brug, vedligeholdelse og opbevaring. Øjenværn skal holdes ved lige.