dårlig søvn eller for lidt søvn har vidtrækkende konsekvenser. Vi bliver tvære og ukoncentrerede, spiser oftere usundt og har måske svært ved at passe godt på os selv og hinanden. derfor er det vigtigt at tage hul på snakken om, hvordan vi får nok søvn. 

 

Hviletid til søs

Hviletid til søs er genstand for megen opmærksomhed. Får søfolk om bord på skibene tilstrækkelig søvn? Hvad er konsekvenserne af manglende hvile? Og hvad siger hviletidsbestemmelserne, og hvordan overholder vi dem? Det er væsentlige spørgsmål, som har betydning for både helbred og skibets sikkerhed.  

Søvn og tilstrækkelig hvile er helt afgørende for, at vi kan fungere optimalt og løse opgaver sikkert og effektivt. Det er ikke bare et spørgsmål om besætningens umiddelbare velbefindende. Det er afgørende for skibets sikkerhed og effektivitet samt kvaliteten af arbejdet. Samtidig er manglende søvn skadeligt for helbredet, hvis man er udsat for det over lang tid. Der skal være den rette balance mellem arbejds- og hviletid.

Der er altså rigtig mange gode grunde til at sætte fokus på planlægningen af arbejdstid og hviletid. Og det må være muligt at skabe bedre forhold for hvile til søs. Men det kræver, at alle involverede – rederiledelsen, skibsledelse og den enkelte søfarende – erkender, at tilstrækkelig hvile er helt afgørende for at drive moderne skibsfart – sikkert og sundt.

 

 

hvad betyder træthed for skib og sikkerhed?

Vi ved ikke, hvor mange ulykker der skyldes manglende søvn. Ulykker har sjældent kun én årsag. Men manglende søvn spiller en rolle i forbindelse med ulykker, fordi det fører til dårlig koncentration og ringere reaktionsevne. Det øger risikoen for fejl, og man reagerer langsommere, så man måske ikke får afværget uheld i tide. 

Ifølge Opklaringsenhedens temaundersøgelse ”Danske Lastskibe, Grundstødninger 2000-2008”, hvor der er undersøgt 45 grundstødninger, er konklusionen, at fatigue har haft betydning i to tilfælde, og det er Opklaringsenhedens subjektive vurdering, at fatigue kan have været en faktor i yderligere 10 tilfælde. Risikoen for, at du selv kommer til skade, er også større, hvis du er træt. At være vågen 17 – 19 timer i træk kan have samme effekt på adfærd som 0,5 % alkohol i blodet. Desværre er det svært at dokumentere, hvor mange arbejdsulykker der skyldes træthed, da oplysning om årsagerne ofte er mangelfuld i anmeldelserne. Her er det primært de umiddelbare omstændigheder ved ulykken, der er beskrevet.

Du kan finde vejledninger og rapporter om søfart og hviletid her

 

Artikler relateret til FATIGUE OG HVILETID