Hvordan afskediger man en medarbejder på en respektfuld og værdig måde? SEA HEALTH & WELFARE tilbyder hjælp til håndtering af den svære situation, hvor krisetrængte rederier må fyre medarbejdere.  

 

En værdig afsked

Det er kompliceret at afskedige medarbejdere. Uanset hvor umage du som leder, eller organisation, gør dig, vil afskedigelser være forbundet med menneskelige omkostninger. Men hvis medarbejderen oplever, at afskedigelsen er sket på en respektfuld måde, reducerer det de negative følger, der er forbundet med at miste sit job. Alle parter vil opleve afskedigelsen som respektfuld, hvis virksomheden er forberedt, lederne er klædt på til at varetage opgaven, og medarbejderen får tilbudt måder at håndtere opsigelsen på. Det er vigtigt, at den afskedigede, kolleger, ledelse og organisation kommer bedst muligt videre.

Vi tilbyder rederier rådgivning til håndtering af afskedigelser, så de foregår med gensidig respekt. Rådgivning henvender sig både til den afskedigede og til arbejdsgruppen, som er berørt, lederen der skal forestå afskedigelsen, og rederiledelsen, der skal beslutte, hvordan afskedigelser udføres.

 

rådgivning på følgende områder

  • Hvordan udfører man afskedigelser (information, timing, etc.). Målgruppen er rederiledelsen.

  • Hvordan håndterer jeg, som leder, at afskedige medarbejdere (forberedelse, afholdelse af samtale, håndtering af arbejdsgruppe med afskedigede og ikke afskedige medarbejdere, etc.). Målgruppen er ledere.

  • Hvordan håndterer vi som arbejdsgruppe/afdeling, at nogle af os skal stoppe, mens andre bliver. Hvordan holder vi fast i trivslen? Målgruppe er arbejdsgrupper/afdelinger.

  • Hvordan kommer jeg som afskediget videre med mit liv/arbejdsliv? Målgruppen er enkeltpersoner.

  • Alt efter det enkelte rederis behov kan vi tilbyde rådgivning i form af bl.a. mødedeltagelse, afholdelse af kurser, individuel rådgivning hos psykologer ”face to face” eller via netrådgivning.

Kontakt os på telefon +45 7240 2610 eller mail info@shw.dk for nærmere oplysninger.

 

ARTIKLER RELATERET TIL LEDELSE