I takt med at verden er blevet mindre, er besætningerne om bord på skibene blevet mere multikulturelle. ledere skal derfor ikke blot tage hensyn til medarbejdernes forskellige personligheder, aldre og fagligheder, men også til deres forskellige kulturelle baggrunde. Det stiller krav til kompetencerne hos ledelsen om bord.

 

Leading Diversity

SEA HEALTH & WELFARE har udviklet et ledelsesredskab, der kan understøtte arbejdet med at lede forskellighed og mangfoldighed om bord på skibene. Navnet på vejledningen er "Leading Diversity" og den er udviklet af psykologerne, Mads Schramm og Søren Diederichsen. Publikationen kan købes på vores webshop.

Køb vejledningen "Leading Diversity"

 

Ledelseskompetencen styrkes

"Leading Diversity" giver en række konkrete, enkle og handlingsorienterede bud på, hvordan man kan styrke ledelseskompetencerne inden for en række dimensioner. Er der for eksempel problemer med at motivere medarbejderne, eller opstår der ofte konflikter, findes der værktøjer i guiden, der er designet til at imødekomme netop disse ledelsesmæssige udfordringer.

"Nogle af redskaberne bliver sikkert brugt i forvejen, mens andre kan give ny inspiration. Jobbet med at lede forskellighed er en udfordring. Men ved at blive opmærksom på de faktorer, der er afgørende for et arbejdsmiljø i den multikulturelle besætning, vil det blive lettere at skabe trivsel, høj effektivitet og glade medarbejdere", siger Mads Schramm.

 

Opbygning af tillid

"Leading Diversity" er en udførlig vejledning, som i første omgang kan bruges af lederen til at undersøge, hvilke relevante styrker og svagheder han/hun har i forhold til at skabe tillid og lede forskellighed. Ved at evaluere sig selv, bliver lederen opmærksom på de områder, der er særligt vigtige at sætte fokus på, når man ønsker et højt niveau af tillid fra og blandt sine medarbejdere.

 

Kultur, køn, alder...

Mads Schramm fortæller om baggrunden for arbejdet med "Leading Diversity":

"De fleste synes, det er spændende at arbejde med mennesker fra forskellige kulturer, men når vi møder de søfarende, er kulturforskelle og de udfordringer, der følger med, som regel et tilbagevendende tema. Derfor har vi taget initiativ til "Leading Diversity".  Med dette redskab vil vi gerne væk fra idéen om, at kulturforskelle er den eneste udfordring i samarbejdet mellem de søfarende. Forskelle i eksempelvis køn, alder og personlighed spiller en ligeså vigtig rolle. "Leading Diversity" er et værktøj, der kan bruges i håndteringen af alle facetter af den menneskelige mangfoldighed".

 

ARTIKLER RELATERET TIL LEDELSE