SEA HEALTH & WELFARE kan hjælpe dig med at kvitte tobakken. Vi rådgiver om- og tilbyder hjælp til rygestop på flere måder. Vores rygestopordning giver rederier mulighed for at tilbyde deres ansatte hjælp til rygestop. Tilbuddet om hjælp til rygestop kom i forlængelse af regeringens rygelov i 2007, og har siden været tilbudt af flere rederier til deres medarbejdere.

 

RYGESTOPORDNING

SEA HEALTH & WELFARE's tilbud til rederier og søfarende tager udgangspunkt i kampagnen "Mand eller mus". Rederiet skal henvende sig til os for at tilmelde sig rygestopordningen. Herefter kan rederiet få det antal foldere "Mand eller mus", som de har brug for.

Prisen er 800,00 kr. ekskl. moms pr. person der benytter sig af individuel rygestoprådgivning eller 1.600,00 kr. ekskl. moms pr. personder tilmeldes et rygestop kursus.

Det er vigtigt, at skibsførerne om bord på skibene er orienterede om rederiets tilmelding til ordningen. De kan herefter oplyse besætningsmedlemmerne om ordningen, og hvordan man tilmelder sig. Når rederiet har indgået en aftale med SEA HEALTH & WELFARE om rygestoprådgivning, skal de enkelte besætningsmedlemmer tilmelde sig rådgivningen.

 

E-cigaretter

E-cigaretter er sundhedsmæssigt sidestillet med almindelige cigaretter. E-cigaretter - både med og uden nikotin - kan umiddelbart virke mindre skadelige, fordi røgen kun er damp, men mange af de kemikalier, der tilsættes, kan være dårlige for dit helbred på lang sigt. Også lovgivningsmæssigt er e-cigaretter lig med tobak og det er arbejdsgivers ansvar at tydeliggøre dette over for deres ansatte i virksomhedens rygepolitik. Virksomheden skal udarbejde en skriftlig politik for anvendelse af elektroniske cigaretter. Politikken skal være tilgængelig for medarbejdere og besøgende. Politikken skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt og i givet fald, hvor der må anvendes elektroniske cigaretter.

 

Nikotinpræparater

Hvis rederierne ønsker at tilbyde nikotinpræparater i forbindelse med et rygestop, er det vigtigt at få en tilladelse fra lægemiddelstyrelsen jf. lægemiddelloven§ 39, stk.1. På www.laegemiddelstyrelsen.dk kan man downloade et ansøgningsskema og en vejledning om håndtering af håndkøbslægemidler. Nikotinpræparater betragtes som et lægemiddel, men de er ikke omfattet af bestemmelserne omkring skibets medicinkiste.

 

Lovgivning

Lovgivningen danner rammen for, hvordan skibet og besætningen skal forholde sig til rygning og især til passiv rygning om bord. Loven siger bl.a., at det er muligt at indrette særlige rygerum eller rygekabiner, og at rygning er tilladt i enkeltmandskamre om bord på skibe. Rygeloven fastlægger, at det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at de ansatte overholder reglerne. Reglerne betyder at, rederierne skal fastsætte en rygepolitik.

Læs mere om rygeloven til søs hos Søfartstyrelsen

Læs mere om rygeloven nr. 512 af 06.06-2007 på dansk

Læs mere om rygeloven nr. 512 af 06.06-2007 på engelsk

Læs om om lov om røgfri miljøer nr. 607 af 18.06-2012

Læs mere om skiltning ved rygerum og rygekabiner (rekvirer skilte)  

Læs mere om e-cigaretter og reglerne hos Sundhedsstyrelsen

Læs om loven for e-cigaretter

 

International regulering

Information findes i MOSH vejledningen: 6.7.4 Tobacco smoking

ILO: Tobacco-free workplace

EU: Good health - Tobacco