Offentlige og private arbejdspladser har i stigende grad fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel. At fremme sundhed på arbejdspladsen kræver en forpligtet og engageret ledelse og et system, der kan understøtte et målrettet og løbende arbejde med sundhedsfremme. Sådan er det også til søs.

 

Om sundhedsledelse

Mange virksomheder i dansk erhvervsliv har i dag introduceret forskellige former for sundhedsfremmende regler, ordninger eller tilbud, men indsatsen er ofte fragmenteret. SEA HEALTH &  WELFARE startede derfor i foråret 2007 et projekt op i samarbejde med Force Technology om udarbejdelse af en vejledning om sundhedsledelse. Der er både et menneskeligt, sikkerhedsmæssigt og økonomisk incitament til at kigge på sundhedsområdet - både for den enkelte medarbejder og arbejdspladsen.

Risikofaktorer som fysisk inaktivitet, usund kost, rygning og et psykisk belastende arbejdsmiljø er forbundet med dårligere helbred, kortere levetid og flere sygedage. En indsats i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladsen kan bl.a. bidrage til at:

  •     Øge sundhed og trivsel og derigennem den enkeltes arbejdsglæde og indsats.
  •     Skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
  •     Nedbringe sygefraværet.
  •     Fastholde og tiltrække nye medarbejdere.
  •     Styrke virksomhedens omdømme.

Vejledningen vejleder rederierne i, hvordan de kan etablere et sundhedsledelsessystem. Der arbejdes efter samme struktur som ISM koden med henblik på at undgå introduktion af nye, parallelle ledelsessystemer og skabe mulighed for, at sundhedsfremme kan integreres i Safety Management System (SMS). SMS er et velkendt ledelsessystem inden for søfarten og dermed et oplagt system for et dedikeret og forpligtende arbejde med sundhedsfremme. Et godt sundhedsledelsessystem bygger på engagement og opbakning fra ledelsen, inddragelse af medarbejderne i processen og et løbende fokus på arbejdet med sundhedsfremme med henblik på at skabe motivation og fremme en sundhedskultur på arbejdspladsen. Vejledningen er ikke tænkt som en officiel standard, men netop som en guideline udarbejdet med udgangspunkt i viden og praksis inden for området sundhedsfremme. Sundhedsledelse indgår i en serie af fire guidelines om kost og proviantering.

Køb vejledningen "Sundhedsledelse"

Læs mere om de fire guidelines