Som dokumentation for, at forholdene om bord på skibene lever op til væsentlige konventionsregler om søfarende forhold skal danske skibe med en tonnage på 500 eller større end 500 have et certifikat, hvis de vil sejle til havne i andre lande.

 

certificering

Certifikatets indhold og form er reguleret i konventionen, og dokumenterer, at de søfarendes arbejds- og levevilkår på skibet er kontrolleret og opfylder kravene i de love, bekendtgørelser og andre administrative fastsatte bestemmelser, hvormed Danmark gennemfører konventionen i national ret.

Certificeringen omfatter endvidere en overensstemmelseserklæring vedrørende søfarendes arbejdsforhold. Dette er et dokument, der skal vedhæftes selve certifikatet. Overensstemmelseserklæringen er reguleret i konventionen og skal indeholde en beskrivelse af, hvordan 14 af de vigtigste punkter i konventionen er gennemført i dansk ret (Part 1), og hvordan rederen/skibet i praksis efterlever disse bestemmelser (Part 2). Dette indebærer, at det ved første syn (certificering) af skibet i vid udstrækning er rederens tiltag til overholdelse af flagstatens gennemførelsesregler, og dermed konventionens regler, der certificeres.

Download "Declaration of Maritime Labour Compliance Part 1"

 

De 14 punkter

I praksis vil det være sådan, som eksempel med udgangspunkt i mindste alder, at Søfartsstyrelsen beskriver med prosa tekst i part 1, at der findes regulering til sikring af, at ingen søfarende under 16 år er beskæftiget om bord på et dansk skib. Rederen skal nu med prosatekst forklare, hvordan det sikres, at der ikke er personer under 16 beskæftiget om bord på skibet. Det kunne fx være ved påmønstring, at den søfarendes identitetspapirer kontrollers for verifikation af, at den søfarende er over 16 år.

Nogle redere vil derudover sikre overensstemmelse i ovenstående praksis ved gennemførelse i deres ISM/SMS, men dette er ikke påkrævet i forhold til certificeringen. Fra og med den 20. marts 2013 kan rederierne anmode Søfartsstyrelsen om udstedelse af DMLC Part I og dermed påbegynde arbejdet med at udarbejde overensstemmelseserklæringen part II, for de skibe, der fra 20. august 2013 skal have internationalt gældende MLC-certifikater.

 

Søfartsstyrelsen

For yderligere information om de 14 punkter, henviser SEA HEALTH & WELFARE til Søfartsstyrelsen: