her finder du Vejledning til implementering af bestemmelser for arbejdsmiljø fra the Maritime Labour Convention 2006, der også kaldes mosh-vejledningen. 

 

maritime occupational safety and health - mosh

Formålet med MOSH vejledningerne er at assistere flagstater i deres implementering af ILO’s bestemmelser for den maritime sikkerhed og sundhed fra the Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006). Vejledningerne er tænkt som et praktisk værktøj, der giver supplerende information til flagstater og alle interessenter, som implementerer Regel 4.3 og den dertilhørende MLC, 2006, såvel som andre relevante bestemmelser under Regel 3.1 og 1.1. Herunder fremhæver og linker vi til nogle af de sundhedsrisici, der kan opstå, når søfarer udsættes for skadelige mængder af forskellige arbejdsmiljørelaterede påvirkninger, som både kan have helbredsmæssige konsekvenser på kortere og længere sigt.

Læs vejledningen "Guidelines for implementing the occupational safety and health provisions of the Maritime Labour Convention, 2006" (kun på engelsk).

 

Udsættelse for skadelige påvirkninger

Her skal der evt. stå et par linjer inden punkter kommer.